De VvE's in Museumkwartier

15 augustus '23

Koop je een appartement in Museumkwartier dan word je lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze worden opgericht om het onderhoud en het beheer van diverse gezamenlijke objecten in het plan te regelen. Je betaalt hier maandelijks een bijdrage naar rato aan en natuurlijk alleen voor de onderdelen die bij jouw appartement horen. Kopers van een woning hebben dat niet voor hun woning, maar wel voor bijvoorbeeld een parkeerplaats in de gezamenlijke parkeergarage. We geven je graag een eerste toelichting.

Iedere eigenaar van een woning of appartement is van rechtswege lid van de diverse Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw en de technische installaties en de verzekeringen.

image alt

De appartementen

Wanneer je een appartement koopt, koop je in juridische zin geen woning, maar een appartementsrecht, een aandeel in een groter geheel. Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Naast je eigen appartement heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de entreehal en de eventuele lift.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel bepaald ook jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten.

image alt

De Stadswoningen

Ben je de gelukkige eigenaar van een stadswoning, dan maak je ook deel uit van diverse VvE’s. Zo hebben een groot aantal woningen een fietsenstallingsplek in een van de appartementencomplexen. Voor het toekomstig onderhoud moet maandelijks een servicebijdrage worden betaald. De 2-laagse stadswoningen en een aantal 3-laagse stadswoningen liggen aan een gemeenschappelijke tuin. Ook hiervoor wordt een VvE opgericht zodat het onderhoud wordt geregeld en de tuin netjes in stand blijft. Als laatste hebben een groot aantal Stadswoningen een parkeerplaats in de half overdekte parkeergarage. Voor het beheer en onderhoud wordt ook een Vereniging van Eigenaren opgericht en betaal je maandelijks een bijdrage.

image alt

De Terraswoningen

Woon je in een Terraswoning, ook dan heb je te maken met de diverse VvE’s. Je hebt namelijk een fietsenstallingsplek in een van de appartementencomplexen. Daarnaast parkeer je de auto in de half overdekte parkeergarage. Voor beide onderdelen betaal je maandelijks een aparte bijdrage.

Bestuur en ledenvergadering

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging en bepalen gezamenlijk het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar.

Binnenkort meer informatie

We begrijpen dat dit misschien allemaal wat complex klinkt. Om die reden zullen we een VvE beheerder inschakelen die helpt bij de opstart van een VvE en het opstellen van de begroting. Zodra de verkoop start komt er een document online met een volledige toelichting op de diverse VvE’s, de begroting per VvE met de bijbehorende servicekosten en de diverse aktes. Ook komt er een woningzoeker online waarin je direct ziet welke onderdelen bij je favoriete bouwnummer horen en waar je die dus kunt vinden in het plan, denk aan de parkeerplaats en de fietsenstallingsplek. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je deze altijd aan de makelaar stellen zodra de verkoop is gestart.

  Bekijk het woningaanbod
  Lees het laatste nieuws