Aan het woord: Locatiemanager Martin Verheijen

11 januari '22

Een gebiedsontwikkeling is een complex project. Een herontwikkeling met monumentale panden nog even extra complex. Achter de schermen is een team hard aan het werk om het plan Museumkwartier vorm te geven. Waaronder locatiemanager Martin Verheijen. Martin, waar houd jij je eigenlijk allemaal mee bezig?

Als locatiemanager ben ik veel in gesprek met de gemeente Vlaardingen. We hebben het over de samenwerking, wat er in het plangebied gaat komen en wat de wensen en eisen zijn. Dit komt straks allemaal terug in het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Denk aan waar groen, water, parkeerplaatsen of voorzieningen komen, het soort bebouwing en de kwaliteit.

image alt

Monumenten

Het Museumkwartier ligt in een gebied dat aangewezen is als beschermd stadsgezicht, een gebied met een bijzondere cultuurhistorische waarde vanwege de industriële panden uit de 19e eeuw. Er bevinden zich monumenten waar we rekening mee moeten houden. We hebben afgesproken dat het grootste gedeelte behouden blijft en dat we de bijzondere elementen in ere herstellen. De restauratie-architect is bezig de monumenten in kaart te brengen en de bouwkundige staat te beoordelen. Het is altijd weer een verrassing wat je tegenkomt. De architect kijkt vervolgens wat er mogelijk is met de panden. Zij gaan onder andere aan de slag met de Jagerij, de Sprijpanden en de Boetschuur. Stuk voor stuk markante panden die een stukje van het visserijverleden van Vlaardingen vertegenwoordigen.

  Lees het laatste nieuws
  Neem contact op