Het bestemmingsplan en wijzigingsplan zijn onherroepelijk

16 mei '23

Het bestemmingsplan en wijzigingsplan zijn onherroepelijk en de ontwikkeling van het Museumkwartier, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Rivierzone, kan nu echt van start.
Op 16 mei 2023, daags na de 750e verjaardag van de stad, is dit feestelijk gevierd. Tal van ‘Vlaardingen750’ vlaggen hangen nog aan de gevels van de nog te transformeren panden aan de kades. Een ode aan Vlaardingen én de rijke historie van deze plek, waar de laatste 200 jaar de haring- en zouthandel van Kwakkelstein en Wamelo & van der Drift het straatbeeld hebben bepaald.

Wethouder Bart Bikkers (Stadsprogramma Rivierzone) is verheugd: “We gaan nu snel de bouwkranen de Rivierzone in zien rijden en een start maken met de transformatie van dit gebied”. Wethouder Ivana Somers - Gardenier (Bouwen en Wonen) vult aan: “De ontwikkeling van het Museumkwartier met daarbij de Sprijpanden gaat starten. Deze unieke plek in onze stad verdient een prachtige ontwikkeling en die komt er!”

Start sloop

Nu de Ruimtelijke Ordening-procedures zijn doorlopen, starten we met de sloop van een deel van de resterende bebouwing in het binnengebied. Daarna worden de gronden bouwrijp gemaakt en kan worden gestart met de realisatie van de nieuwbouwwoningen. De verkoop van 31 appartementen en 51 gezinswoningen zal deze zomer starten. Vooral voor starters is er de kans een wooncarrière te starten in het Museumkwartier. Ruim 70% van de nieuwbouw valt in het betaalbare prijssegment, onder de NHG-grens.

image alt

Historisch karakter

De ontwerpers zijn er goed in geslaagd het historische karakter van het Museumkwartier terug te laten komen in de nieuwbouw. Wat goed is blijft bewaard en wat nieuw is, krijgt het rauwe randje van vroeger. Een goed voorbeeld zijn poorten in de oude panden van Sprei en Kwakkelstein, waar vroeger de haringtonnen door naar binnen werden gerold vanaf de Westhavenkade. Deze worden in ere hersteld en bieden de nieuwe bewoners toegang naar het autoluwe binnengebied. Ook in het ontwerp van de nieuwbouwwoningen zijn elementen, kleuren en materialen verwerkt die refereren aan het rijke visserijverleden.

image alt

Monumentale panden

Van de monumentale panden aan de kades zullen allereerst de gevels en daken worden hersteld in oude glorie. Daarna worden er 50 appartementen in gerealiseerd, waarvan de verkoop volgend jaar zal starten. Het herbestemmen van deze karakteristieke panden vraagt wat meer aandacht en tijd dan de nieuwbouw.

Ook hier wonen? Bekijk het woningaanbod
Meer weten? Lees het laatste nieuws